Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

Σκουλαρίκια 5euro
Σκουλαρίκια 5 euro
Κολιέ 7 euro
Βραχιόλι 5 euro
Κολιέ 7 euro

Κολιέ 7 euro
Κολιέ 10 euro

Κολιέ 14 euro


Σκουλαρίκια 5 euro

Σκουλαρίκια 5 euro

Σκουλαρίκια 5 euro

Σκουλαρίκια 6 euro

Σκουλαρίκια 7 euro

Σκουλαρίκια 5 euro

Σκουλαρίκια 6 euro

Σκουλαρίκια 5euro

Σκουλαρίκια 5 euro

Σκουλαρίκια 5 euro

Σκουλαρίκια 3 euro

Σκουλαρίκια 3 euro, Δαχτυλίδι 6 euro

Σκουλαρίκια 3 euro, Δαχτυλίδι 6 euro

Σκουλαρίκια 3 euro, Δαχτυλίδι 7 euro

Σκουλαρίκια 3 euro, Δαχτυλίδι 7 euro

Δαχτυλίδι 7 euro

 Δαχτυλίδι 6 euro

 Δαχτυλίδι 7 euro

Κολιέ 14 euro

Κολιέ 14 euro

Βραχιόλι 10 euro

Κολιέ 7 euro

Κολιέ 7 euro

Βραχιόλι 7 euro

Βραχιόλι 10 euro

Κολιέ 10 euro, Βραχιόλι 7 euro
Σκουλαρίκια 6 euro

Δαχτυλίδι 6 euro